Preview Mode Links will not work in preview mode

De Instrumentenkamer


Dé podcast die een unieke inkijk geeft in de wereld ván en rondom het muziekinstrument.

Dec 20, 2022

Het hart van de jonge violist Tim Brackman ligt bij de kamermuziek, of beter gezegd, bij intensief samenspelen. Wat is een echte kamermusicus, hoe switch je van volgen naar leiden, en natuurlijk: wat is de rol van het instrument binnen die kamermuziek?